Rola sieci komunikacyjnych w procesie monitorowania i diagnostyki maszyn (cz. 1)

Automatyzacja i robotyzacja

Początki monitorowania stanu technicznego maszyn sięgają lat 30. ubiegłego wieku. Wtedy to po raz pierwszy zaczęto w tym celu wykorzystywać pomiary temperatury (np. węzłów łożyskowych), a także drgań (wtedy tylko sejsmicznych). Dynamiczny postęp w rozwoju tej tematyki nastąpił po 1950 r., kiedy to Don Bently wdrożył do nadzoru stanu technicznego pomiary drgań i położeń wirników łożyskowanych ślizgowo z pomocą bezkontaktowych czujników wiroprądowych.

 

REKLAMA

​​

W tej samej dekadzie pojawiają się pierwsze komputery. W 1953 r. rozpoczęła się sprzedaż pierwszego seryjnie produkowanego komputera – IBM 650. Potrzebnych było kolejnych 20 lat, aby pojawił się we współczesnym użyciu symbol „@” oraz doszło do pierwszego sieciowego połączenia o charakterze międzynarodowym. W 1975 r. BENTLY NEVADA dokonała sprzedaży pierwszego systemu nadzoru stanu technicznego maszyn wspomaganego z pomocą komputera dla projektu „Grand Gulf”, a dekadę później wprowadziła na rynek pierwszy system, który z pomocą jednego komputera był w stanie diagnostycznie wspomagać ocenę stanu technicznego dla większej liczby maszyn nadzorowanych przez systemy monitorowania i zabezpieczeń. W odróżnieniu od pewnych produktów konkurencyjnych, które starały się wiązać sygnały z kaset systemów monitorowania bezpośrednio z komputerem, wykorzystując w tym celu karty przetworników analogowo-cyfrowych, BENTLY NEVADA zastosowała tzw. procesory komunikacyjne pierwotnie dla akwizycji danych w warunkach stacjonarnej pracy maszyn wirnikowych, a później także tzw. procesory transientowe, pozwalające na gromadzenie danych w warunkach stanów przejściowych (rozbieg / wybieg) maszyny (także dla maszyn tłokowych).

W ten sposób w przedsiębiorstwach pojawiły się pierwsze sieci lokalne, na które składały się procesory komunikacyjne (realizujące współfazowe gromadzenie sygnałów z kaset monitorujących i zabezpieczających maszyny krytyczne) przyłączone do komputera odpowiedzialnego za dalszy postprocessing sygnałów oraz wizualizację analiz. Te pierwsze sieci LAN wykorzystywały linki szeregowe (różne standardy portów RS). Od połowy lat 90. rozpoczął się stymulowany przez postęp techniki i trwający nieprzerwanie do dziś proces unowocześniania tak kanałów komunikacyjnych1, jak i mediów transmisyjnych (tzn. różnego rodzaju połączeń przewodowych i bezprzewodowych).

Bieżące monitorowanie stanu technicznego może leżeć tak w interesie operatorów, odpowiedzialnych za realizację procesu produkcyjnego, jak i specjalistów ze służb utrzymania ruchu odpowiedzialnych za takie utrzymanie stanu technicznego...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy