Rola sieci komunikacyjnych w procesie monitorowania i diagnostyki maszyn (cz. 2)

Automatyzacja i robotyzacja

W pierwszej części artykułu omówiono zróżnicowanie sieci lokalnych wykorzystywanych do nadzoru stanu technicznego maszyn i urządzeń. Komponenty wchodzące w skład takiej sieci mogą być uzależnione od stopnia krytyczności maszyn, których ruch ma być wspomagany z pomocą takich rozwiązań sieciowych. Pokazano przykłady zastosowania sieci do aplikacji dla maszyn krytycznych w energetyce. Na zakończenie omówiono sieci o ograniczonej funkcjonalności diagnostycznej, o której to w pierwszej kolejności decyduje fakt stosowania lub też nie procesorów komunikacyjnych, a jeśli są one stosowane – to stopień zaawansowania ich konstrukcji.

 

REKLAMA

​​

W niniejszej części omówiono stosunkowo nowe narzędzie, jakim jest detekcja anomalii, które może być wykorzystywane zarówno do detekcji anomalii w procesie, jak i w odniesieniu do stanu technicznego majątku produkcyjnego. Taka programowa detekcja anomalii wymaga wykorzystania sieci komunikacyjnych.

Wszystkie wcześniej omawiane rodzaje sieci komunikacyjnych były sieciami klasy LAN. Natomiast w przypadku rozwiązań korporacyjnych niezbędne jest także wykorzystywanie sieci klasy WAN, które w dalszej kolejności wymagają interfejsowania z sieciami dedykowanymi innej funkcjonalności. Pokazano sposób takiego interfejsowania między sieciami wykorzystywanymi do identyfikacji potrzeby przeprowadzenia prac mających na celu poprawę stanu technicznego majątku produkcyjnego a sieciami pracującymi bezpośrednio na rzecz utrzymania ruchu i zajmującymi się zarządzaniem realizacją tych prac.

W przypadku niektórych sposobów nadzoru stanu technicznego możliwe jest wykorzystywanie wspólnych sieci, tzn. takich które realizują zarówno pomiary procesowe jak i te prowadzone na rzecz oceny stanu technicznego. Sieci wielofunkcjonalne wymagają zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa cybernetycznego. Problematyka ta posiada coraz większe znaczenie w związku z wdrażaniem Internetu Przemysłowego, który także jest intensywnie wykorzystywany w zadaniach na rzecz wspomagania szeroko rozumianego utrzymania ruchu.

 

ROLA SIECI KOMUNIKACYJNYCH W PROCESIE DETEKCJI ANOMALII

Nie w każdym przypadku, dysponując pomiarami wskazującymi na znaczące odchylenie od normy gromadzonych wyników pomiarów, możliwe jest sformułowanie jednoznacznej diagnozy mówiącej o rodzaju rozwijającego się uszkodzenia maszyny. W takiej sytuacji można jedynie powiedzieć, że jej stan wskazuje na jakąś anomalię. Jej rozpoznawanie może nastąpić w sposób intuicyjny, bazując na danych gromadzonych w DCS-ie, bądź też w systemie nadzoru stanu technicznego. Natomiast w celu ich jednoznacznego rozpoznawania wykorzystywane są specjalne systemy. Nie posiadają one ambicji prowadzenia diagnostyki maszyn w rozumieniu [1], a ukierunkowane są na wykrywanie anomalii.

 

Rys. 1. Struktura lokalnej sieci diagnostycznej wspomagającej nadzór stanu technicznego

 

Rys. 2. Struktura skaningowego system diagnostyki

 

Rys. 3. Typowa sieć LAN stacji inżynierskiej systemu monitorowania umożliwiająca wspomaganie diagnostyczne w zarządzaniu stanem technicznym monitorowanych maszyn

Systemy detekcji anomalii dzielą się na programowe oraz sprzętowe. Systemy sprzętowej detekcji anomalii mogą być stosowane dla agregatów napędzanych silnikami wykorzystującymi zasilanie prądem zmiennym [2]...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy