Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dodatek specjalny

16 grudnia 2020

NR 1 (Styczeń 2017)

Tajniki automatyzowania procesów wytwarzania

0 147

Temat automatyzacji procesów wytwórczych jest znany od momentu, kiedy Henry Ford stworzył produkcję seryjną. Oczywiście z biegiem czasu proces wytwarzania zmieniał się od typowego, znanego w czasach Forda, ręcznego, przez wspomaganego różnymi urządzeniami i koncepcjami, takimi jak produkcja liniowa, produkcja gniazdowa itp., aż do pełnej zautomatyzowanej linii wytwarzania, gdzie człowiek odgrywa rolę nadzorcy, a nie wykonawcy. Uzasadnienie dla takiego stanu rzeczy jest bardzo proste: człowiek popełnia błędy, a maszyna nie!

 

Oczywiście jest to założenie bardzo ogólne. Chcąc wejść w szczegóły, okazuje się, że automaty też popełniają błędy. W większości są to znów błędy ludzkie: w logice, programowaniu, obsłudze czy eksploatacji. Nie zmienia to jednak faktu, że korzyści z wdrażania zautomatyzowanych urządzeń jest więcej. Poprawa jakości, skrócenie cykli produkcyjnych i zwiększenie wydajności, nie mówiąc już o łatwości obsługi i bezpieczeństwie pracy oraz niskich kosztach produkcji, to najbardziej znane i umieszone w technicznej literaturze zalety zastosowania automatycznych procesów wytwarzania. Pojawia się jednak pytanie, jak zautomatyzować proces, by te korzyści przyniosły najlepsze efekty.

 

DEFINIOWANIE PROCESU WYTWARZANIA

Najważniejsze zadanie przed przystąpieniem do procesu automatyzacji to właściwe określenie samego procesu wytwarzania. Zgodnie z definicją procesu (proces produkcji = proces wytwarzania) jest to całokształt działań związanych z przekształceniem surowców i półproduktów w wyroby gotowe. Efektem procesu wytwarzania powinna być wartość dodana. Cały proces wytwarzania możemy podzielić jeszcze na proces podstawowy (technologiczny, czyli przetwarzanie surowca, zgodnie z definicją Wikipedii to „Uporządkowany zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne lub chemiczne przedmiotów pracy”) oraz procesy pomocnicze, takie jak zapewnienie jakości, transportowanie i inne. Wszystkie czynności, zarówno związane z technologią, jak i z procesami pomocniczymi, możemy automatyzować, a wręcz jest wskazane, by ich nie rozdzielać, a jak najbardziej łączyć w jeden proces. Niestety, najwięcej strat, czyli braku wartości dodanej, otrzymujemy na styku procesów podstawowych i pomocniczych. Marnotrawstwo magazynowania, transportu, zbędnego przetwarzania wynikają wprost z niewłaściwego opracowania całego procesu wytwarzania, a często z powodu nieprzemyślanej automatyzacji. Co z tego, że centrum obróbcze CNC jest urządzeniem wysoko wyspecjalizowanym i posiada prawie nieograniczone możliwości obróbcze, skoro nie posiada właściwego, szybkiego systemu przezbrajania. Proces podstawowy, czyli sam proces przetwarzania technologii, jest wysoce zautomatyzowany, ale już procesy pomocnicze nie. W pierwszym etapie, kiedy planujemy przygotować automatyczne stanowiska, musimy zweryfikować proces wytwarzania w całości.

AUTOMATYZOWANIE PROCESÓW WYTWÓRCZYCH TO ZAGADNIENIE, NA KTÓRYM OD WIELU LAT POCHYLAJĄ SIĘ INSTYTUTY BADAWCZE, CENTRA ROZWOJU W KORPORACJACH ORAZ INŻYNIEROWIE Z DZIAŁÓW TECHNICZNYCH. W SZCZEGÓLNOŚCI TO ZADANIE LEŻY W GESTII SŁUŻB UR, KTÓRE CZĘSTO SĄ WYKONAWCAMI PROSTYCH MODERNIZACJI I WSPOMAGAJĄ AUTOMATYZACJĘ ISTNIEJĄCYCH PROCESÓW WYTWÓRCZYCH W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM.

 

ZASOBY, MOŻLIWOŚCI I OCZEKIWANIA

W tym momencie pojawia się często pytanie: jak to zrobić? Jak właściwie przygotować zautomatyzowany proces wytwarzania? Polecam przede wszystkim metodę mapowania strumienia wartości. Oczywiście jest to narzędzie bardzo potężne, nie jest stosowane tylko do samego procesu automatyzowania procesów wytwórczych, ale ze względu na swoją kompleksowość pokazuje i umożliwia zdefiniowanie obszarów, w których automatyzacja ma największy sens i przyniesie największy efekt w procesie dodawania wartości – procesie wytwarzania. Metoda VSM (Value Stream Mapping – Mapowanie Strumienia Wartości) pozwala także w jasny sposób ocenić możliwości i oczekiwania oraz zasoby, jakie są potrzebne, by móc zrealizować proces wytwarzania. Określa ponadto, jak należy przeprowadzić realizację pro...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy