Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak podejść do transformacji lean i zbudować zaangażowany zespół otwarty na zmianę?

Oczekiwania klientów rosną z dnia na dzień. Oczekują oni szybszych terminów, lepszej jakości, konkurencyjnych cen oraz ciągłej poprawy od swoich dostawców. To wymusza ciągły wzrost efektywności, czyli uzyskiwania oczekiwanych efektów przy jednoczesnym jak najmniejszym zużyciu zasobów. Żadna firma nie poprawi swojej efektywności, jeśli menedżerowie i pracownicy nie będą zaangażowani w realizację swoich zadań i celów. Oznacza to, że powinni oni robić właściwe rzeczy we właściwy sposób i z pełnym zaangażowaniem.

Czytaj więcej

Autonomiczne Utrzymanie Ruchu – jak odpowiedni dobór zespołu może wspomagać realizację celów TPM?

W niniejszym artykule chciałbym skupić się na jednym z najważniejszych celów wdrożenia Autonomicznego Utrzymania Ruchu – zaangażowaniu wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w utrzymanie parku maszynowego w perfekcyjnym stanie. W swojej praktyce często spotykam się z podejściem niektórych managerów, według których TPM to sprawa utrzymania ruchu. Czas zdementować ten mit i jednocześnie przestrzec przed popełnianiem jednego z najczęstszych błędów przy wdrażaniu AUR.

Czytaj więcej

Lean Six Sigma, czyli połączenie dwóch najskuteczniejszych metod do doskonalenia procesów

Lean Manufacturing, czyli szczupłe wytwarzanie, skupia się na eliminacji marnotrawstwa w pro- cesie. Trend przechodzenia na tę koncepcję zarządzania stał się bardzo popularny na Zachodzie w latach 80. XX w. Jednak firma Motorola zdecydowała się iść inną drogą. I tak w połowie lat 80. XX w., kierując się filozofią, że jakość nie może kosztować, wprowadzono metodę Six Sigma, która dzięki pozyskiwaniu ogromnych ilości danych dąży do osiągnięcia prawie perfekcyjnej jakości – 3,4 błędu na milion. Warto dodać, że za tę metodę zarządzania jakością w 1988 roku Motorola otrzymała prestiżową nagrodę jakości, imienia M. Balridge’a, którą przyznaje prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania jakością.

Czytaj więcej

Chłodzenie adiabatyczne hal produkcyjnych

W obiektach wielkokubaturowych, do których należą hale produkcyjne, stosuje się system chłodzenia adiabatycznego. To bardzo efektywne rozwiązanie, które nie tylko wspomaga, ale często wręcz zastępuje system klimatyzacji.

Czytaj więcej

Poligeneracja – szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa?

Efektywność energetyczna przejawiać się może w szeregu działań. Można powiedzieć, że pula proponowanych rozwiązań technicznych i pozatechnicznych jest bardzo szeroka. Dziś można zadać pytanie, jak dużym ryzykiem obarczone jest obecnie podejmowanie decyzji o wdrażaniu poligeneracji (kogeneracji lub trójgeneracji) w zakładzie.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych

Bezpieczeństwo w zakładach produkcyjnych jest pojęciem bardzo szerokim. Dotyczy zarówno zachowania ciągłości produkcji, jak i ochrony pracowników przed wypadkami. Łatwo zauważyć, że jedno ściśle wiąże się z drugim. Jakie systemy bezpieczeństwa stosowane są zatem w przedsiębiorstwach?

Czytaj więcej

Indeks GIP60: Giełdowy Indeks Produkcji wzrósł w lipcu o 1,36% po spadku o 6% w czerwcu

Na koniec lipca Giełdowy Indeks Produkcji (GIP60) osiągnął wartość 869,35 punktów, co było wartością wyższą o 1,36% od tej zaobserwowanej na koniec czerwca, ale jednocześnie prawie 6% niższą od poziomu z końca maja i 24% poniżej wartości ustalonej na koniec ubiegłego roku. Niewielkie odbicie zaobserwowane w lipcu było możliwe głównie dzięki ogólnemu odreagowaniu na rynkach akcji, ale tym razem spółki produkcyjne zachowały się minimalnie gorzej od pozostałych branż, głównie przez obawy o dalszy spadek produkcji przemysłowej sygnalizowanego przez wskaźniki bazujące na ankietach wśród pracowników firm produkcyjnych.

Czytaj więcej

Energy Solution pyta rząd o marże wytwórców energii

Energy Solution Sp. z o.o., zajmujące się działalnością doradczą dla odbiorców energii elektrycznej, jak i paliwa gazowego, apeluje do rządu i władz instytucji nadzoru o wyjaśnienie kwestii ponadprzeciętnie wysokich marż wytwórców energii, które mają fundamentalne znaczenie dla budżetów i przyszłości szeregu podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych oraz osób fizycznych. Spółka zwraca uwagę na fakt, iż przy średnim w ostatnich miesiącach koszcie węgla i uprawnień emisji aktualne wyceny dostaw energii powinny być 3-krotnie niższe. W tym celu wystosowała apel o reakcję, a w przypadku nie ustosunkowania się, zapowiada podjęcie kroków formalnych wraz z partnerami i organizacjami branżowymi.

Czytaj więcej

Wrześniowe szkolenia otwarte LMCG

We wrześniu LMCG zaplanowało 3 szkolenia otwarte dla wszystkich pragnących nowej dawki wiedzy i rozwoju.

Czytaj więcej

Trendy w olejach turbinowych

Turbiny, bez względu na to, jakim medium są napędzane oraz na jaką skalę pracują – wielkie turbozespoły w elektrowniach i elektrociepłowniach, czy pojedyncze urządzenia w zakładach przemysłowych – bez wątpienia są urządzeniami, które w fazie budowy i uruchomienia wymagają wysokich nakładów inwestycyjnych. Czy rozsądny inwestor, podejmując decyzję o zakupie i uruchomieniu turbiny, może sobie pozwolić na niedopatrzenia w kwestii oleju smarowego pracującego w układzie? Odpowiedź nasuwa się sama.

Czytaj więcej