Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Znakowanie w przemyśle spożywczym

Na etykiecie lub opakowaniu żywności powinny się znajdować informacje, które służą ochronie zdrowia konsumentów i pozwalają im na dokonywanie świadomych wyborów.

Czytaj więcej

Olejowy outsourcing: na czym polega outsourcing serwisu olejowego?

Idea outsourcingu polega na zlecaniu czynności niezwiązanych bezpośrednio z głównym profilem działalności przedsiębiorstwa firmom zewnętrznym. Jednym z wielu przykładów takiego działania jest powierzenie serwisu olejowego wyspecjalizowanej firmie. W wielu przypadkach może oznaczać to konkretne oszczędności dla właściciela maszyn i gwarancje niezawodnej pracy układów smarowania.

Czytaj więcej

Zło rodzi zło: Ransomware

Ransomware1 to jedna z kategorii malware2, czyli złośliwego oprogramowania. Jest ono tak zaprojek- towane, aby blokować dostęp do komputera. Blokować tak długo, aż wymagana przez intruza (tzn. przestępcę) suma okupu nie zostanie przez ofiarę przekazana na wskazane konto. Ale nie zawsze. Ransomware bywa także wykorzystywane do atakowani a infrastruktury krytycznej. Wtedy celem nie jest okup, a wyrządzenie szkody. Kilka przykładów jego zastosowania w odniesieniu do takiej infrastruktury, które miały miejsce w minionym roku, opisano w artykule Na celowniku cyberprzestępców [1].

Czytaj więcej

Bezpieczne stanowisko pracy – bezpieczna obsługa maszyny

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy jak również uwzględniały zasady ergonomii. Pracodawca ma również obowiązek wyposażenia w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urządzenia techniczne (art. 215–216§1).

Czytaj więcej

Fundamenty tworzenia programu diagnostycznego

Od zawsze konserwacja i utrzymanie urządzeń w dobrym stanie były w centrum zainteresowania osób dbających o prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego. Najbardziej prymitywne metody polegające na naprawie czy wymianie wadliwych elementów wprowadzane były od samego początku istnienia najprostszych nawet maszyn. Wraz ze wzrostem złożoności procesu i samych urządzeń, zadanie to zaczęło przysparzać coraz większych trudności. Zaczęto poszukiwać efektywnych metod i strategii mających zapewnić bezawaryjność i ciągłość procesu.

Czytaj więcej

Czyste korzyści, czyli jak czyścić układy hydrauliczne w maszynach?

Do konieczności wymiany olejów i czyszczenia układów hydraulicznych nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Od poprawności wykonania tego zabiegu zależą w dużej mierze wydajność i żywotność urządzeń. Powinien on usunąć wszelkie zanieczyszczenia zarówno w wewnętrznych, jak i zewnętrznych powierzchniach układu. Pomimo tego, jak istotny jest to proces, prawdopodobnie nie ma obszaru związanego z układami hydraulicznymi i smarnymi o większych rozbieżnościach między teorią a praktyką.

Czytaj więcej

Zalety systemów wizyjnych w produkcji

Kontrola jakości jest jednym z ważniejszych etapów produkcji. To podstawowa forma weryfikacji zgodności produktu lub usługi. Daje ona bezpośrednie informacje na temat tego, czy proces produkcyjny lub usługowy przebiega we właściwy sposób. Ciągły rozwój technologiczny przysparza coraz to nowszych narzędzi pomagających w kontroli jakości. Rosnącą popularnością cieszy się w tym zakresie m.in. komputerowa analiza i przetwarzanie obrazu.

Czytaj więcej

„Safety first” w epoce 4.0

Akronimy, hasztagi, tweety… Witamy w XXI w., epoce robotów, przemysłu 4. generacji, wirtualnych rzeczywistości i wszechobecnej sieci internetowej. Z jednej strony te wszystkie rozwiązania technologiczne pozwalają użytkownikom korzystać o wiele bardziej i o wiele precyzyjniej z szeroko rozumianej technologii. Dzięki robotom możemy dostać się w miejsca, o których do niedawna nie myśleliśmy. Dzięki sieci internetowej jesteśmy w stanie znaleźć się w każdym miejscu na świecie, niczym bogowie z Olimpu zobaczyć, co słychać u naszych innych „ziemskich kolegów”.

Czytaj więcej

IoT a bezpieczeństwo produkcji

IoT – internet rzeczy – jest jednym z fundamentów przemysłu 4.0. Technologia ta ma istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa produkcji. Jednocześnie wciąż trwają prace nad zwiększeniem cyberbezpieczeństwa, m.in. właśnie w kontekście zastosowania IoT.

Czytaj więcej

Produktywność i wydajność przyszłością branży wytwórczej - wywiad z Marcusem Schneckiem, dyrektorem generalnym norelem

Zwiększanie wydajności w procesach i zakładach produkcyjnych ma dalekosiężne skutki w postaci redukcji liczby przestojów i poprawy produktywności, co z kolei zapewnia bardziej zrównoważone podejście do produkcji. W osiąganiu takich efektów istotną rolę odgrywają nawet najmniejsze elementy maszyn. Marcus Schneck, dyrektor generalny norelem, mówi o trendach i wyzwaniach stojących przed branżą oraz o tym, jak standardowe komponenty norelem mogą pozytywnie wpłynąć na przyszłość produkcji poprzez zwiększenie efektywności i wydajności.

Czytaj więcej

XXII Konferencja Lean Managament Trends & Practice

Konferencja Lean Management Trends & Practice dla Produkcji i Usług organizowana przez Lean Enterprise Institute Polska uznawana jest za najbardziej prestiżowe forum wymiany wiedzy na temat Lean w Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku gromadzi ponad 300 uczestników i przyciąga kadrę zarządzającą najlepiej prosperujących i rozwijających się firm produkcyjnych oraz usługowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Czytaj więcej

Ponadczasowe lekcje dla każdego, kto chce być świadomym liderem

Niniejsza książka to wynik wieloletniej współpracy autorki będącej coachem w zakresie przywództwa oraz Isao Yoshino, jednego z liderów Toyoty. Ich przyjaźń, rozmowy i wyciągane z nich wnioski pozwoliły stworzyć opowieść o znaczeniu ciągłego uczenia się i wartości przywództwa skoncentrowanego na ludziach.

Czytaj więcej