Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Bimodalne IT, czyli jak rozmrozić fabrykę i uwolnić jej pracowników

Po co wiązać ze sobą informacje o poziomie wibracji maszyny tłoczącej z gatunkiem stali użytej do produkcji części samochodowej i umiejętnościami jej operatora? Dlaczego dziś tylko fabryka, która na czas potrafi tworzyć nowe rozwiązania informatyczne, jest zdolna do wydajnej produkcji np. układów hamulcowych, istotnego zmniejszenia kosztów i zatrzymania w zakładzie produkcyjnym myślących przyszłościowo pracowników? Odpowiedź znajdziemy w odpowiednim zrozumieniu i wdrożeniu bimodalnej strategii. Tylko taka metoda zarządzania jest w stanie dać organizacji z branży automotive widoczne przyspieszenie i efekty oraz realne wsparcie podczas cyfrowej transformacji.

Czytaj więcej

Nowoczesne systemy wizyjne w zakładzie produkcyjnym

Dynamiczny rozwój technologii, inspirowany czwartą rewolucją przemysłową, wprowadza do zakładów produkcyjnych nową jakość – dosłownie i w przenośni. Sam w sobie jest źródłem daleko idących przemian następujących na liniach produkcyjnych, w których efekcie następuje dodatkowo znaczna poprawa jakościowa wyrobów, właściwie niezależnie od gałęzi przemysłu, w ramach której są wytwarzane. Jednymi z bardziej zasłużonych w tym zakresie narzędzi są te działające na podstawie systemów wizyjnych.

Czytaj więcej

Fabryki przyszłości

Jakie będą fabryki przyszłości? Odpowiedź na to pytanie jeszcze do niedawna wydawała się prosta. Założenia Przemysłu 4.0 stawiały na rozwój technologiczny, oparty na sztucznej inteligencji, sieciach neuronowych i strumieniach danych z wzajemnie połączonych aplikacji. Jednak wydarzenia ostatnich lat mogą być niczym meteoryt, który wytrąca obiekt kosmiczny z utartego i przewidywalnego toru. Pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny i gospodarczy – czy mają wpływ na to, jak będą wyglądać fabryki przyszłości?

Czytaj więcej

Cyfrowa standaryzacja procesów produkcyjnych e-lean

Powszechna automatyzacja, wdrażanie technologii robotycznych i internetu rzeczy ma na celu optymalizację produkcji, w tym jej przyspieszenie, bez kompromisu w zakresie jakości. W niektórych aplikacjach niesie to ze sobą zwiększenie bezpieczeństwa procesów, w innych – generuje pewne zagrożenia dla operatorów i pracowników, którzy wykonują swoje zadania w obrębie działania maszyn.

Czytaj więcej

Cyfrowa transformacja w duchu Przemysłu 4.0

O Przemyśle 4.0 zostały napisane już niewyobrażalne ilości słów od czasu, gdy BOSCH ogłosił, czym czwarta rewolucja przemysłowa jest i jakich aspektów dotyczy. Okazuje się nawet, że wiele osób nie zauważyło poprzednich rewolucji, jak pierwsza, osiemnastowieczna rewolucja z mechanizacją i ogromnymi zmianami społecznymi i rewolucjami, nie tylko przemysłowymi. Przełom wieku XIX i XX to elektryfikacja, linia produkcyjna i potężne zmiany oraz wojny (pierwsza i druga).

Czytaj więcej

Przyspieszona produkcja i zwiększone bezpieczeństwo procesów

Powszechna automatyzacja, wdrażanie technologii robotycznych i internetu rzeczy ma na celu optymalizację produkcji, w tym jej przyspieszenie, bez kompromisu w zakresie jakości. W niektórych aplikacjach niesie to ze sobą zwiększenie bezpieczeństwa procesów, w innych – generuje pewne zagrożenia dla operatorów i pracowników, którzy wykonują swoje zadania w obrębie działania maszyn.

Czytaj więcej

Na co zwracać uwagę przy wyborze systemu wentylacji z funkcją chłodzenia wodą, by chronić się przed legionellą?

W systemach wentylacji przemysłowej z chłodzeniem adiabatycznym, czynnikiem chłodniczym jest woda. Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy wdrażać tego typu systemy w swoich zakładach produkcyjnych, obawiając się legionelli. Są to bakterie wywołujące legionellozę – chorobę płuc, która w początkowej fazie przebiega podobnie do grypy, ale może prowadzić do poważnego pogorszenia stanu zdrowia, a nawet śmierci. Śmiertelność choroby legionistów, jak inaczej nazywana jest legionel- loza, wynosi od 5 do 15%, dlatego budzi ona tak wiele obaw.

Czytaj więcej

Kompleksowe czyszczenie maszyn

Aby zapewnić sprawną produkcję, należy przewidzieć harmonogram przestojów, w tym tych, które przeznaczone są na przeglądy oraz czyszczenie maszyn. Prawidłowo przeprowadzona konserwacja urządzeń gwarantuje utrzymanie ruchu, a systematyczne czyszczenie wydłuża żywotność maszyn. Warto także pamiętać o tym, że brud może powodować zwarcia przewodów elektrycznych, a co za tym idzie – zagrożenie pożarem. Dlatego tak ważne jest sukcesywne i kompleksowe czyszczenie maszyn z zastosowaniem odpowiedniej technologii.

Czytaj więcej

Uciekające wąskie gardła

Zwiększenie ilości produkcji wymaga zawsze zwiększenia przepustowości wąskich gardeł. W praktyce oznacza to, że musimy znaleźć te miejsca, w których wąskie gardła występują. Ich identyfikacja nie jest łatwa, a głównym problemem jest to, że większość z nich się przemieszcza. W poniższym artykule przeanalizujemy, w jaki sposób przemieszczają się wąskie gardła w procesie produkcji.

Czytaj więcej

Monitorowanie olejów w czasie rzeczywistym: wybrane właściwości oleju

W minionych latach obserwuje się istotny wzrost zainteresowania prowadzeniem diagnostyki olejowej nie tylko w celu oceny jakości oleju, ale także w celu oceny stanu majątku produkcyjnego, którego działanie on zabezpiecza. Wraz z pojawieniem się epoki Przemysł 4.0 zaczęły być wykorzystywane coraz częściej systemy klasy online wspomagające monitorowanie wybranych cech olejów. W artykule Monitorowanie olejów smarnych w czasie rzeczywistym [1] pokazano wzrost zainteresowania badaniami oleju w przeciągu ostatniej dekady, wymieniono branże, w których monitorowanie oleju w czasie rzeczywistym może być szczególnie użyteczne oraz opisano podstawowe akty normatywne wykorzystywane na świecie celem ocen oleju. Natomiast w artykule Monitorowanie olejów smarnych w czasie rzeczywistym – wybrane właściwości oleju [2] wymieniono wybrane właściwości oleju (m.in. lepkość, zawartość wody) i niektóre jego cechy fizyczne (kolor, przewodność, przenikal- ność, lokalna elektrostatyczność) umożliwiające prowadzenie pomiarów celem oceny poprawności działania systemu olejowego. Omówiono także wybrane typy wykorzystywanych w tym zakresie czujników (np. indukcyjne, rezonujące, poziomu).

Czytaj więcej