Dołącz do czytelników
Brak wyników

Co powinien zawierać audyt energetyczny przedsiębiorstwa? (cz. 2)

Artykuł | 16 grudnia 2020 | NR 2
0 118

Jak wiadomo z pierwszej części cyklu, każda duża firma ma obowiązek do 30 września 2017 r. wykonać audyt energetyczny, a następnie w ciągu 30 dni zawiadomić o tym fakcie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Aby tego dokonać, należy złożyć dokumenty z odpowiednim podsumowaniem działalności przedsiębiorstwa.

 

Opis zawartości audytu znajduje się w art. 37 Ustawy o efektywności energetycznej. Audyt ten powinien:

  • Być wykonany na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc.
  • Zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo.
  • Powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Jak widać, opis zawartości audytu jest bardzo enigmatyczny. Jednak dla osób, które od lat zajmują się efektywnością energetyczną i posiadają duże doświadczenie, nawet tak niewiele wskazówek wystarczy, aby prawidłowo wykonać audyt.

Po pierwsze, należy zadbać o dane wejściowe związane ze zużyciem energii. Posłużyć można się tutaj wytycznymi opublikowanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i dotyczącymi gromadzenia danych na cele monitorowania i raportowania efektów redukcji emisji CO2. W pierwszej kolejności należy stosować dane pochodzące z oficjalnych rozliczeń handlowych, a więc:

  • w przypadku paliw stałych lub gromadzonych w zbiornikach (węgiel, LPG, olej itp.) zużycie wg stanu księgowego,
  • w przypadku paliw gazowych – na podstawie faktur za zakup paliwa od dostawcy,
  • dla ciepła sieciowego – na podstawie faktur za dostarczoną energię,
  • w przypadku energii elektrycznej – na podstawie faktur za dostarczoną energię elektryczną.

Dowody odczytu stanu liczników powinny być potwierdzone pisemnie w formie np. protokołu lub notatki służbowej itp. Może to mieć miejsce, gdy np. w przedsiębiorstwie znajduje się agregat kogeneracyjny – wtedy konieczne jest odczytanie z jego kontrolera ilości produkowanej energii cieplnej i elektrycznej. 

Należy również pamiętać o przechowywaniu do celów kontrolnych wszystkich zgromadzonych na potrzeby sporządzenia audytu danych przez 5 lat (wymóg ustawy).

 

Tab. 1. Wskazówki pomagające poprawić efektywność energetyczną
Element zużywający energię Sposób poprawy efektywności energetycznej
modernizacja procesu technologicznego
lub produkcyjnego
analiza możliwych do zastosowania nowych rozwiązań technologicznych, procedur i regulaminów wpływających na zużycie energii w procesie technologicznym lub produkcyjnym, a także możliwe do wprowadzenia sposoby reorganizacji procesu produkcyjnego w celu ograniczenia czasu pracy urządzeń, z wyjątkiem zmiany asortymentu lub rodzaju produkcji
modernizacja oświetlenia zastosowanie bardziej energooszczędnych źródeł światła lub opraw oświetleniowych, systemów automatycznego sterowania wydajnością i parametrami oświetlenia, optymalizacja czasu załączania oświetlenia oraz wprowadzenie sekcji oświetleniowych w zależności od przeznaczenia oświetlanych stref i pomieszczeń
modernizacja sieci ciepłowniczej poprawa izolacji cieplnej rurociągu i armatury przesyłowej, zmiany trasy rurociągu w celu zmniejszenia jego długości lub likwidacji jego zbędnych odcinków lub zamiany rurociągów napowietrznych na podziemne preizolowane
ograniczenie przepływów mocy biernej pomiary wielkości i analizy miejsc usytuowania urządzeń kompensacji mocy biernej w celu wyeliminowania jej zbędnych przepływów
ograniczenia strat energii elektrycznej
w transformatorach
analiza pomiarów obciążeń transformat...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy