Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wybrać firmę, która pomoże Ci przeprowadzić audyt energetyczny?

Artykuł | 18 grudnia 2020 | NR 3
0 189

Procedura audytu może zająć nawet kilka miesięcy, a pierwszy dokument należy złożyć do 30 września br., to najwyższy czas, aby rozpocząć działania związane z wykonaniem audytu.

 

Kto może przeprowadzić audyt w firmie?

Zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza:

  • podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu;
  • ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

Niestety powyższy zapis po raz kolejny pokazuje niedociągnięcia ustawy oraz brak przepisów wykonawczych. Nie ma bowiem objaśnienia, co może oznaczać „bezpośrednie zaangażowanie w audytowaną działalność”. Tak więc wykonanie audytu przez pracownika danej organizacji może w razie kontroli przez Urząd Regulacji Energetyki skutkować podważeniem wyników opracowania. Należy pamiętać o tym, że zgodnie z ustawą proces audytu powinien obejmować 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie. Trudno sobie wyobrazić, aby osoba posiadająca kompetencje na tyle duże, aby mogła zostać uznana za eksperta, zajmowała się w przedsiębiorstwie zagadnieniami niepowiązanymi w jakikolwiek sposób ze zużyciem energii.

 

Jakie uprawnienia są niezbędne?

Dlatego też najczęściej do przeprowadzania audytu konieczne będzie zatrudnienie firmy zewnętrznej. Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób wybrać takiego usługodawcę, aby audyt został wykonany rzetelnie. Ustawa wskazuje bowiem wyraźnie, że wykonawca audytu ma posiadać odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie zawodowe. Jak wskazywaliśmy w poprzednich artykułach, zakres audytu i ewentualnych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną jest bardzo szeroki. Jeżeli jest to przedsiębiorstwo usługowe, bez energochłonnej produkcji, to największym zużyciem energii będą się charakteryzowały budynki, w rozumieniu ogrzewania, klimatyzacji, ciepłej wody oraz energii elektrycznej, np. na oświetlenie. W takim wypadku wskazane jest, aby audytorem była np. osoba, która:

  • Posiada uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej uzyskane na podstawie szkolenia oraz zdanego egzaminu organizowanego przez ministra infrastruktury. Po zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków ta ścieżka nabywania uprawnień wygasła, niemniej grono audytorów z tego typu uprawnieniami jest dość duże.
  • Posiada ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe, które w swoim programie zawierały zagadnienia z zakresu efektywności energetycznej w budownictwie. Ukończenie studiów podyplomowych pozwala również na ubieganie się o wpis na listę osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
  • Ukończyła szkolenie z zakresu sporządzania audytów energetycznych organizowane np. przez Krajową Agencję Poszanowania Energii.

Zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych posiadają również osoby z uprawnieniami budowlanymi – z „urzędu”. Jednak w tym wypadku trzeba zweryfikować, czy posiadają one odpowiednią wiedzę, którą nabywa się właśnie na wymienionych wyżej kursach i szkoleniach.

W przypadku gdy przedsiębiorstwo ma inny profil, w którym większość energii pochłania produkcja, transport lub inne działy niezwiązane wyłącznie z budynkami, należy zwrócić szczególną uwagę, aby eksperci firmy audytorskiej spełniali następujące kryteria:

  • Posiadali wykształcenie z zakresu gospodarki cieplnej, chłodu, sprężonego powietrza lub elektroenergetyki jak również transportu. Część przedsiębiorstw wykonujących audyty energetyczne zatrudnia ekspertów branżowych (albo z nimi współpracuje), którzy bardzo często są również wykładowcami wyższych uczelni technicznych. Opracowanie przygotowane przez osoby posiadające taki zasób wiedzy gwarantuje ich rzetelność i profesjonalizm.
  • Mieli praktykę´ zawodową oraz doświadczenie i dorobek w zakresie wykonywania ekspertyz, opinii, opracowań studialnych z dziedziny oszczędności energii.
  • Posiadali doświadczenie we wdrażaniu normy zarządzania energią PN EN ISO 50001 „Systemy Zarządzania Energią. Wymagania i za...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy