Licencja – ukryte koszty zakupu maszyn w Przemyśle 4.0

Artykuły Zarządzanie i finanse Rynek

Niemal wszystkie urządzenia, a w szczególności maszyny produkcyjne, są dzisiaj sterowane za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Można powiedzieć, że bez takiego wsparcia systemowego po prostu nie będą funkcjonować. Dlatego każdy zakup wiąże się z zawarciem umowy licencyjnej. Nawet jeżeli strony nie określiły tego wprost w umowie sprzedaży – taka licencja jest udzielana wraz z realizacją zakupu. Może to nastąpić również na podstawie odrębnych warunków opisanych w dokumentacji urządzenia, na stronie internetowej producenta, a czasami dochodzi do udzielenia licencji tzw. dorozumianej, której warunki będą wynikać z pozostałych ustaleń stron.

Czym jest umowa licencyjna? 

Umowa licencyjna daje kupującemu prawo do korzystania z zainstalowanego w maszynie oprogramowania w ściśle określonym zakresie. Jeżeli strony tego nie uregulują – zgodnie z przepisami prawa uważa się, że wraz ze sprzedażą nastąpiło również udzielenie licencji do oprogramowania zainstalowanego w maszynie, w zakresie, jaki jest niezbędny, aby z niej korzystać. Zakres takiej licencji jest jednak niejasny i bardzo często węższy, niż się kupującym wydaje. Umowy licencyjne są natomiast bardzo szczegółowymi dokumentami, które mogą znacząco ograniczać możliwości wykorzystania oprogramowania, a w konsekwencji również urządzenia. 
Co powinna zawierać umowa licencyjna:

REKLAMA

​​

  • przedmiot umowy, czyli dokładne określenie oprogramowania, którego dotyczy;
  • zakres udzielonej licencji, czyli określenie sposobu, czasu i miejsca dozwolonego korzystania z oprogramowania;
  • wynagrodzenie licencjodawcy, czyli określenie wysokości, terminów i sposobu płatności za udzieloną licencję – tu należy pamiętać, że jeżeli z umowy nie wynika wyraźnie, że licencja jest nieodpłatna lub wynagrodzenie za udzielenie licencji zostało objęte ceną samego urządzenia, sprzedawcy może się należeć dodatkowe wynagr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy