Dołącz do czytelników
Brak wyników

Skąd pozyskać wsparcie finansowe na przeprowadzenie audytu energetycznego? (cz. 4)

Artykuł | 22 grudnia 2020 | NR 4
0 58

Decyzja o przeprowadzeniu audytu energetycznego w przedsiębiorstwie zwykle wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi. Warto zatem skorzystać z dofinansowania do termomodernizacji ze źródeł zewnętrznych. Możliwości wsparcia dla polskich firm jest naprawdę sporo.

 

Analiza struktury zużycia energii przeprowadzona w audycie przedsiębiorstwa może wykazać, że znaczącą pozycję w miksie energetycznym zajmuje energia cieplna przeznaczona na potrzeby ogrzewania budynków, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz ewentualnie energia elektryczna na potrzeby oświetlenia i zasilania urządzeń biurowych. Sytuacja taka występuje często w przedsiębiorstwach usługowych lub tam, gdzie zajmowane budynki powstały kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat temu, a inwestowano w pierwszej kolejności, np. w linie produkcyjne, a nie modernizację hali, w której ona się znajduje. Wysokie zużycie energii na ogrzewanie to również wysokie koszty eksploatacji. Według komunikatu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki średnia cena sprzedaży ciepła sieciowego ze źródeł węglowych wynosiła 40,23 zł/GJ, a ze źródeł opalanych gazem ziemnym 71,47 zł/GJ. Dlatego też wyniki audytu energetycznego przedsiębiorstwa mogą prowadzić do rozpoczęcia inwestycji związanej z termomodernizacją budynków.

Koszty działań termomodernizacyjnych mogą być wysokie. Przykładowo: powierzchnia ścian zewnętrznych przeciętnego 2–3-kondygnacyjnego biurowca może wynosić 2000 m2, co przy cenie jednostkowej 250 zł/m2 za wykonanie docieplenia za pomocą styropianu, tak aby dostosować ścianę do wymogów warunków technicznych w zakresie współczynnika przenikania ciepła, daje koszt pół miliona złotych. Warto więc wiedzieć, jakie są możliwości dofinansowania termomodernizacji w naszym przedsiębiorstwie  ze źródeł zewnętrznych.

Rodzaje wsparcia

a) Środki krajowe z Funduszu Ochrony Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska prowadzą szereg programów wsparcia związanych z termomodernizacją skierowanych również do przedsiębiorców.  Przegląd możliwości wsparcia jest bardzo szeroki. Pomocne może być zapoznanie się z przewodnikiem po programach priorytetowych 2015–2020, który można pobrać pod adresem:  http://nfosigw.gov.pl/bazawiedzy/publikacje/dokumenty-programowe/.

Dla przedsiębiorców dedykowane są np. programy związane z poprawą jakości powietrza pod nazwami:

  • KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii,
  • BOCIAN – rozproszone, odnawialne źródła energii.

W ramach tych programów nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym poprzez Fundusze Wojewódzkie, a wsparcie może wynosić do 95% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji (program Kawka) lub w formie pożyczek preferencyjnych do 85% kosztów kwalifikowanych.

b) Program GIS  (System Zielonych Inwestycji)

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) jest pochodną mechanizmu handlu uprawnieniami do emisji. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi rachunek, na którym gromadzi środki pochodzące ze sprzedaży jednostek emisji, a następnie w formie konkursowej udziela wsparcia na różne przedsięwzięcia. Corocznie ogłaszanych jest kilka konkursów dla różnych beneficjentów – w tym również dla przedsiębiorców. Aktualnie (lipiec/2017) nie są planowane nabory, niemniej należy śledzić stronę NFOSiGW pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/.

Kwoty wsparcia są zwykle atrakcyjne – nawet do 85% kosztów kwalifikowanych, należy jednak pamiętać, że w programach tych nabór dokonywany jest w trybie konkursowym, a wsparcie otrzymują projekty wysokoefektywne, będące na szczycie listy rankingowej. Zwykle bowiem zainteresowanie przekracza możliwe do dyspozycji środki finansowe.

c) Środki europejskie – programy RPO

Dofinansowanie ze środków europejskich udzielane jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw. W celu wyszukania odpowiedniej dla danego przedsiębiorstwa dotacji można skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/.

Warto zwrócić uwagę na program „1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw/ 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej”. Wsparcie udzielane jest tutaj na podniesienie efektywności energetycznej w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy