Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Diagnostyka taśm modularnych

Taśmy modularne HabasitLINK® znajdują swoje zastosowania w wielu systemach transportowych. Planowanie prewencji i odpowiednie diagnozowanie ich stanu technicznego zapewnia ciągłość produkcji i pozwala uniknąć przykrych konsekwencji nieplanowanych zatrzymań. Jak to prawidłowo robić?

Czytaj więcej

Gra świateł

Bezpieczeństwo, komfort pracy, poziom zmęczenia czy możliwość łatwiejszego dostrzegania błędów to tylko niektóre elementy zależne w dużej mierze od jakości oświetlenia stanowiska pracy. Podstawą przy projektowaniu instalacji oświetleniowej są oczywiście normy i przepisy BHP, ale dzięki nowoczesnym rozwiązaniom możemy od naszych lamp oczekiwać znacznie więcej. Między innymi poprawy skupienia pracowników, ograniczenia zużycia energii czy zdalnej diagnostyki.

Czytaj więcej

Jak prawidłowo minimalizować ryzyko resztkowe?

Analiza ryzyka zawodowego ma na celu eliminację lub ograniczenie zagrożeń występujących na stanowisku pracy poprzez zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Wszelkie metody ograniczenia ryzyka są ukierunkowane na próby całkowitego wyeliminowanie zagrożeń w środowisku pracy. Jeśli jednak zastosowanie wszelkich zgodnych ze stanem wiedzy środków redukcji ryzyka nie wystarcza do jego wyeliminowania, to pozostaje tzw. ryzyko resztkowe.

Czytaj więcej

Bezpieczne przedsiębiorstwo – czyli jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć na produkcji

Większość z nas, przekraczając próg zakładu pracy, nie zastanawia się, czy z pracy wróci, a jeśli tak, to czy całym i zdrowym. Świadczy to albo o bezpiecznym środowisku pracy, albo o słabej świadomości zagrożeń.

Czytaj więcej

Magazyn części zamiennych –jak zacząć i jak z nim pracować, by niczego nie zabrakło

Dzięki wieloletniej pracy w obszarze Służb Utrzymania Ruchu wiem, że najważniejszym elementem dobrze funkcjonującego działu UR są ludzie, którzy go tworzą, ich merytoryczna wiedza i relacje. Drugim co do istoty zasobem, który pozwala sprawnie funkcjonować pracownikom w ramach działu UR, jest zasób części zamiennych. Teoria teorią, tylko jak to zrobić w praktyce?

Czytaj więcej

Casebook: Przykład modernizacji maszyn pod względem bezpieczeństwa – ciągarka bębnowa

Jednym z większych wyzwań w procesie dostosowania istniejących maszyn do wymagań prawnych jest implementacja systemu bezpieczeństwa w sposób, który w jak najmniejszym stopniu zakłóci proces technologiczny przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich wymagań prawnych mających zastosowanie do danej maszyny. Dzięki ponaddwudziestoletniemu doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn, opartym na przeprowadzeniu ponad 8000 audytów i dostosowaniu do wymagań bezpieczeństwa 2000 maszyn, zrealizowano z powodzeniem poniższy projekt.

Czytaj więcej

Rośnie znaczenie dokładnej diagnostyki napędów elektrycznych w przemyśle

Jedna godzina nieplanowanego przestoju w linii produkcyjnej w przemyśle spożywczym kosztuje średnio kilkaset euro, w fabryce samochodów straty mogą sięgnąć kilkuset tysięcy euro, a w rafinerii kilku milionów. Utrzymanie ciągłości procesów technologicznych decyduje w dużym stopniu o produktywności i konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa. Warunkiem utrzymania ruchu jest bezawaryjna praca napędów elektrycznych. Ostateczny sukces lub porażka działu utrzymania ruchu zależy od precyzyjnej diagnostyki układów maszynowych z silnikiem elektrycznym.

Czytaj więcej

Znaczenie chemii przemysłowej w profilaktyce utrzymania ruchu maszyn i urządzeń

Środki chemiczne w zakładach przemysłowych stosuje się zarówno podczas naprawy i regeneracji maszyn, jak i podczas produkcji np. chłodziwa, preparatów do czyszczenia maszyn, a także środków higieny osobistej w zakładzie pracy. W związku z tym z chemią przemysłową pracownicy działów UR mają do czynienia właściwie cały czas, ponieważ są one obecne w każdej fabryce. Bez tych produktów funkcjonowanie dzisiejszego przemysłu byłoby niemożliwe.

Czytaj więcej

Zabezpieczenia antypoślizgowe na produkcji

Problematyka śliskich powierzchni w zakładach pracy to temat bardzo ważny, choć stosowanie specjalnego podłoża czy obuwia generuje dodatkowe koszty. Jest to jednak temat szczególnie istotny i dlatego warto zawczasu rozważyć jak zabezpieczyć produkcję, korytarze, schody czy nasze biura.

Czytaj więcej

Co zrobić, by pracownicy zaczęli korzystać z systemu CMMS/EAM?

Wdrożenie systemu CMMS/EAM już zakończone. Szczęśliwie projekt skończono o czasie i do tego zmieścił się w założonym budżecie. Czy można już świętować? Jeszcze nie… Po produkcyjnym uruchomieniu systemu powinno wydarzyć się coś ważnego: użytkownicy muszą zaakceptować nowy system.

Czytaj więcej

Odc. 3. – Urojone pomiary drgań w utrzymaniu ruchu

Pomiary drgań są często wykorzystywane do nadzoru stanu technicznego majątku produkcyjnego, a czasami także do nadzoru procesu produkcyjnego. Bywa, że są wdrożone dalece niepoprawnie.

Czytaj więcej