Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Awaria układu hydraulicznego – naprawa starego czy budowa nowego?

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest odwiecznym dylematem, przed którym stają służby utrzymania ruchu.  Do którego momentu należy traktować sytuację jako typową awarię, a kiedy należy zacząć rozważać: modernizować czy budować nowy układ? Z mojego doświadczenia serwisowego wynika, że wypracowanie właściwej decyzji wymaga zgromadzenia odpowiednich informacji.

Czytaj więcej

Jak zintegrować zarządzanie zleceniami remontowymi w SAP ERP?

Ewolucja strategii zarządzania remontami w minionym wieku rozpoczęła się od pierwszego, prostego podejścia „napraw, kiedy jest awaria” z lat 30. i 50., poprzez planowanie całościowych przeglądów w latach 50. i 80. Od lat 80. maksymalizacja czasu pracy aktywów produkcyjnych z wykorzystaniem stałego monitorowania warunków działania zmieniła świat utrzymania ruchu, gdzie systemy komputerowe nadzorują maszyny oraz planują i analizują pracę zespołu techników.

Czytaj więcej

Sposoby racjonalnego i efektywnego zarządzania energochłonnością procesów produkcyjnych

Życie wymaga konsumpcji energii. Gwałtowny rozwój przemysłu w XVIII w. spowodowany eksplozją demograficzną powiązany był w dużej mierze z opracowaniem znacznie efektywniejszych metod pozyskiwania paliw oraz przetwarzania energii. Rewolucja przemysłowa, a w szczególności tzw. druga rewolucja przemysłowa, postawiła przed ludzkością problemy, jakich do tej pory cywilizacja nie spotkała. Jednakże wtedy jeszcze nikt nie był ich świadom, ponieważ podstawowe źródła energii, jakimi były ropa naftowa i węgiel, wydawały się niewyczerpalne.

Czytaj więcej

Jak stworzyć wiarygodny system raportowania w UR w oparciu o kluczowe wskaźniki?

Informatyzacja fabryk produkcyjnych zgodnie ze strategią wymaganą przez najnowsze trendy wspierające Przemysł 4.0, coraz częściej dotyka nie tylko maszyny, ale także nadrzędnych względem nich systemów informacyjnych oraz informatycznych. Wszechobecny Internet Rzeczy (IOT) pozwala na tworzenie automatycznych systemów raportowania, umożliwiających zbieranie zarówno danych statusowych, jak i procesowych. W artykule przedstawiono podstawowe problemy projektowe i koncepcyjne przy tworzeniu wiarygodnego systemu raportowania na potrzeby utrzymania ruchu.

Czytaj więcej

Jak być liderem, który wspiera i pozwala podejmować decyzje?

Na innowacyjność przedsiębiorstw i zmianę modelu zarządzania ludźmi wpływ ma nie tylko postępujący nieustannie rozwój technologiczny, ale także towarzyszące mu przemiany społeczne i pokoleniowe. Dla współczesnego pokolenia fundamentalne znaczenie ma możliwość funkcjonowania w otwartym środowisku pracy, opartym na wzajemnym szacunku, zaufaniu i wsparciu, na wspólnym podejmowaniu decyzji. W związku z tym ciągłej modyfikacji ulega model kompetencji przywódczych, kreując tym samym zupełnie nowy portret skutecznego lidera.

Czytaj więcej

Mastermodel – elementy kompozytowe w przemyśle

W branży przetwórstwa kompozytowych tworzyw sztucznych działamy już od blisko
25 lat, zdobywając w tym czasie umiejętności i doświadczenie. Obecnie profil działalności firmy koncentruje się na wymagającym rynku organizacji procesów, wytwarzaniu elementów dla przestrzeni produkcyjnych, magazynowych, spedycyjnych, a także dostarczaniu elementów oraz części maszyn i urządzeń dla wielu zastosowań.

Czytaj więcej

Robot M3 – odpowiedź na Przemysł 4.0

Ponad 300 wystawców zaprezentowało swoje produkty i rozwiązania dla przemysłu podczas 23. edycji Międzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów – Automaticon. Pośród trzynastu kategorii tematycznych Targów tylko jeden wystawiany produkt, ze względu na wszechstronność zastosowań w większości gałęzi przemysłu, mógł zostać przypisany do każdej z nich. Robot skanujący M3 zaprezentowany przez NavVis Partner (spółka GIAP to oficjalny partner firmy NavVis) stanowi ciekawy przykład narzędzia, będącego odpowiedzią na czwartą rewolucję przemysłową.

Czytaj więcej

O utrzymaniu ruchu w gronie profesjonalistów – podsumowanie XII Kongresu PolMaintenance

Dwie moderowane dyskusje, 17 godzin wykładów, 22 prelekcje, ponad 250 uczestników i blisko 1000 wysłanych zaproszeń w dedykowanej aplikacji networkingowej – te wszystkie liczby pokazują, że zdecydowanie była to rekordowa edycja Kongresu PolMaintenance.

Czytaj więcej

Odc. 1. – Marzenie o predykcyjnym utrzymaniu ruchu instalacji

Publikacje dotyczące utrzymania ruchu w znacznej części dotyczą możliwości stosowania różnych technik, które w różnych okolicznościach przyczyniają się do zwiększenia jego efektywności oraz koncentrują się na opisywaniu studiów przypadków pokazujących, w jaki sposób możliwe jest rozpoznawanie rozmaitych typów uszkodzeń majątku produkcyjnego.

Czytaj więcej

Odc. 4. – PRAWIE robi znaczącą różnicę… także w nadzorze maszyn wirnikowych

Fakt, że gdy człowiek ma wątpliwości co do swojego zdrowia i mierzy sobie temperaturę, nie oznacza wcale, że dochodzenie do diagnozy medycznej miałoby się ograniczać wyłącznie do pomiarów temperatury. Z tego też względu zastanawia mnie zawsze, dlaczego powiązani z UR specjaliści wielu przedsiębiorstw, zaczynając rozmowę o systemie nadzoru stanu technicznego, prawie natychmiast temat zawężają: „No wiesz, monitoring drganiowy…”.

Czytaj więcej