Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

RFID jako wsparcie dla systemów ewakuacji

Jednym z najważniejszych problemów, z jakimi muszą się mierzyć duże zakłady przemysłowe, jest zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy. Wszystkim pracownikom należy zapewnić maksymalną ochronę. Służą do tego sprawdzone metody zarządzania kryzysowego

Czytaj więcej

Odc. 6. – Zabezpieczenie ślizgowego łożyska osiowego – może jakoś to będzie

W nadzorze stanu technicznego można wyróżnić pomiary mniej i bardziej ważne. Do tych ostatnich bezwzględnie należy nadzór ślizgowego łożyska oporowego maszyn krytycznych. I tej to właśnie problematyce, z perspektywy „jakoś to będzie", jest poświęcony dzisiejszy odcinek „Czarnego humoru w UR”.

Czytaj więcej

Wykorzystanie systemu SCADA w sterowaniu procesami technologicznymi w dobie Przemysłu 4.0

Dziesiątki artykułów dotyczących czwartej rewolucji przemysłowej mówią o wykorzystaniu IoT oraz przeniesieniu systemów SCADA do chmury. Z czym wiąże się taka migracja? Czy takie działanie jest bezpieczne? Jak zaprojektować SCADA w sposób przyjazny dla IoT? Niniejszy artykuł przedstawia główne idee związane z nowoczesnymi rozwiązaniami klasy SCADA.

Czytaj więcej

SAP Cloud Platform – darmowe wejście do świata Industry 4.0

Początki inicjatywy Industry 4.0 sięgają roku 2011, kiedy to niemieckie Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych (BMBF) powołało strategiczny projekt zmierzający do komputeryzacji przemysłu i produkcji1. Projekt ujrzał światło dzienne w kwietniu 2011 r. na targach w Hanowerze2, a w październiku 2012 r. Grupa Robocza Przemysłu 4.0 pod kierunkiem Siegfrieda Daisa z firmy Robert Bosch GmbH przedstawiła zestaw zaleceń wdrożeniowych.

Czytaj więcej

Industrial Project Management – co to takiego?

Metodyka Industrial Project Management to zestaw najlepszych praktyk, praktycznych dokumentów i narzędzi opracowanych do zastosowania w procesach zarządzania projektami przemysłowymi. Wprowadza ona standaryzację wszystkich działań realizowanych w trakcie gromadzenia inicjatyw projektowych i procesie ich analizy oraz wskazuje konkretne czynności do wykonania w całym procesie zarządzania projektem.

Czytaj więcej

Systemy wizyjne w praktyce

Wzrok to zmysł niedościgniony. Zakres pola widzenia, gama barw, głębia, rozróżnianie światła – to coś, co charakteryzuje wzrok ludzki i odróżnia go od nawet najwyższej generacji systemów wizyjnych. Na wieść o automatyzacji pracownicy często nastawiają się negatywnie. Obawiają się utraty pracy, ograniczenia zakresu prowadzonych przez nich prac, mniejszych zarobków. Systemy wizyjne nie oznaczają jednak końca zaangażowania człowieka w produkcję. Stanowią jedynie kolejny krok ku powszechnemu przebranżowieniu, dużą szansę na drodze ku optymalnej produkcji.

Czytaj więcej

Czy mamy już skuteczną metodę detekcji nieciągłości pomalowanych konstrukcji stalowych?

Standardowa diagnostyka skupia się głównie na detekcji nieciągłości, gdyż ich występowanie stanowi oczywiste i podstawowe zagrożenie dla dalszej bezpiecznej eksploatacji owego elementu. Warto bliżej zapoznać się z metodą, która umożliwia detekcję typowych nieciągłości przypowierzchniowych, które występują w powszechnie stosowanych konstrukcjach stalowych, a są trudne (albo wręcz niemożliwe) do wykrycia za pomocą typowych technik detekcji. Metoda ta umożliwia skuteczną detekcję nieciągłości bez kosztownej operacji usuwania warstw wierzchnich, a ponadto jest szybka i łatwa w stosowaniu.

Czytaj więcej

Monitorowanie stanu siłowników hydraulicznych w świetle wymagań stawianych nowoczesnym rozwiązaniom UR

Siłowniki hydrauliczne to główne urządzenia wykonawcze stosowane w przemyśle ciężkim. Jak można się często przekonać, zespoły tego typu wskutek różnego rodzaju niedopatrzeń podczas produkcji, montażu czy naturalnego procesu zużywania mogą dawać odrębne symptomy uszkodzeń. Nowoczesne rozwiązania z zakresu systemów diagnostyki przemysłowej, w połączeniu z możliwościami oferowanymi przez czwartą rewolucję przemysłową, mogą stanowić istotny czynnik w diagnozowaniu tych obiektów.

Czytaj więcej

Jak być liderem, który wspiera i pozwala podejmować decyzje?

Na innowacyjność przedsiębiorstw i zmianę modelu zarządzania ludźmi wpływ ma nie tylko postępujący nieustannie rozwój technologiczny, ale także towarzyszące mu przemiany społeczne i pokoleniowe. Dla współczesnego pokolenia fundamentalne znaczenie ma możliwość funkcjonowania w otwartym środowisku pracy, opartym na wzajemnym szacunku, zaufaniu i wsparciu, na wspólnym podejmowaniu decyzji. W związku z tym ciągłej modyfikacji ulega model kompetencji przywódczych, kreując tym samym zupełnie nowy portret skutecznego lidera.

Czytaj więcej

Rola outsourcingu w UR

Ponad połowa polskich firm stosuje outsourcing UR. Jednak zdecydowana większość wybiera tę usługę tylko dla niektórych obszarów UR, a jedynie 12% decyduje się na outsourcing całego działu. Żeby podjąć wyzwanie związane z takim rozwiązaniem, trzeba przede wszystkim dobrze się do niego przygotować. A do tego być pewnym, że outsourcing nie będzie zastępował strategii działania firmy lub służył potrzebom doraźnego usuwania problemów.

Czytaj więcej

Rola OZE w ograniczeniu zużycia energii w przedsiębiorstwie (cz. 5)

Uważni czytelnicy tegorocznych numerów „Służb Utrzymania Ruchu” wiedzą już, że wrzesień to ostatni dzwonek na wykonanie obowiązkowego audytu energetycznego dużego przedsiębiorstwa oraz wysłanie zawiadomienia o jego wykonaniu do Urzędu Regulacji Energetyki. Pisaliśmy już o tym, skąd pozyskać dofinansowanie na ten cel, ale warto poznać także funkcje, jakie w termomodernizacji przedsiębiorstwa mogą mieć odnawialne źródła energii.

Czytaj więcej

Odc. 4. – PRAWIE robi znaczącą różnicę… także w nadzorze maszyn wirnikowych

Fakt, że gdy człowiek ma wątpliwości co do swojego zdrowia i mierzy sobie temperaturę, nie oznacza wcale, że dochodzenie do diagnozy medycznej miałoby się ograniczać wyłącznie do pomiarów temperatury. Z tego też względu zastanawia mnie zawsze, dlaczego powiązani z UR specjaliści wielu przedsiębiorstw, zaczynając rozmowę o systemie nadzoru stanu technicznego, prawie natychmiast temat zawężają: „No wiesz, monitoring drganiowy…”.

Czytaj więcej