Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak usprawnić audyt wewnętrzny w firmie produkcyjnej?

W firmach, w których realizuje się działania w myśl filozofii Lean Management, wykonuje się także audyty. Audytorzy regularnie przemierzają więc hale produkcyjne, sprawdzając poprawność przestrzegania standardów i wymaganych procedur.

Czytaj więcej

Hoshin Kanri jako cząstka Lean Management

„Uważam, że nasz naród powinien zobowiązać się do tego, iż zanim skończy się obecna dekada, osiągniemy cel, jakim jest lądowanie człowieka na Księżycu i jego bezpieczny powrót na Ziemię” powiedział w maju 1961 r. prezydent John F. Kennedy. 16 lipca 1969 roku Apollo 11 wystartował z Florydy, aby dopełnić słów prezydenta i powrócić na Ziemię 24 lipca 1969. Przykład ten jest jednym z najdobitniejszych obrazujących, jak można przekuć, dzięki działaniom wielu ludzi, ambitną wizję w rzeczywistość.

Czytaj więcej

Szczepienia przeciw COVID-19 w pracy – kogo można zgłosić?

4 maja rozpoczęły się zgłoszenia na szczepienia w zakładach pracy. Jest to możliwe tylko w tych miejscach, gdzie uda się zebrać minimum 300 chętnych. Pracodawcy mogą zgłaszać pracowników, współpracowników i członków ich rodzin. Zasady nie wykluczają obcokrajowców. Cudzoziemcy mogą zgłaszać się także samodzielnie, nawet bez numeru PESEL.

Czytaj więcej

Jak wyeliminować straty energii sprężonego powietrza i poprawić rachunek ekonomiczny?

Urządzenia pneumatyczne odgrywają w nowoczesnych systemach technicznych ważną rolę. Duża liczba obecnie budowanych maszyn ma mniej albo bardziej rozbudowane pneumatyczne podsystemy napędowe, a w wielu z nich, oprócz pneumatycznych podsystemów sterowania, stanowią ich najważniejszą część roboczą. 

Czytaj więcej

Jak skutecznie automatyzować procesy wytwarzania?

Rozwój technologii w początkach XXI w. na świecie spowodował, że konieczne stało się używanie rozwiązań z dziedzin automatyzacji i robotyzacji w „codziennym produkcyjnym życiu”. Wymóg ten wynika wprost z oczekiwań klientów w rozumieniu całego łańcucha dostaw: od klienta skupującego surowce, poprzez klienta przemysłowego, na kliencie końcowym – często osobie prywatnej – kończąc. 

Czytaj więcej

Wyposażenie ochronne dla pracowników produkcyjnych

Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom bezpłatnych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Pod pojęciem środków ochrony indywidualnej rozumie się wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy.

Czytaj więcej

Systemy wentylacji i klimatyzacji dla obiektów produkcyjnych

W procesach produkcyjnych ogrzewanie i chłodzenie mogą być kluczowe dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktu, ale stanowią także kluczowy czynnik dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. W wielu fabrykach pracownicy pracują w warunkach dużego zapylenia lub są narażeni na bardzo wysokie albo bardzo niskie temperatury. Takie niesprzyjające warunki mogą wpływać nie tylko na samopoczucie, ale przede wszystkim na koncentrację pracowników. Zaburzenia koncentracji mogą bowiem skutkować wypadkami w zakładach przemysłowych. 

Czytaj więcej

Zastosowanie procesów spawania w remontach i modernizacjach urządzeń

Remonty i modernizacje maszyn są rozbudowanymi procesami, których głównym celem jest naprawa i odtworzenie stanu technicznego do postaci i własności początkowych. Wartości i stan początkowy to oczywiście moment wyjścia gotowej, nowej maszyny z zakładu producenta. Po okresie eksploatacji wskazanym przez producenta w dokumentacji techniczno-ruchowej czy instrukcji obsługi należy maszynę wyłączyć z ruchu lub poddać wskazanym przeglądom lub remontowi. Każda z tych czynności powinna być realizowana przez wyspecjalizowaną grupę serwisową lub zakład remontowy, który ma odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. 

Czytaj więcej

W jaki sposób diagnozować uszkodzenia w silnikach elektrycznych?

Diagnostyka silników elektrycznych to dla każdego diagnosty chleb powszedni. Źródło energii mechanicznej większości maszyn, jakie diagnozujemy, stanowi silnik elektryczny, przeważnie asynchroniczny silnik trójfazowy. Silnik bywa kluczową częścią dużych zespołów linii produkcyjnych i przeważnie w takim przypadku jest krytyczny dla podtrzymania produkcji. 

Czytaj więcej

Automatyzacja sposobem na niedobory kadrowe

Problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników magazynowych są w branży codziennością – zwłaszcza w logistycznych zagłębiach z rozbudowanymi kompleksami centrów dystrybucyjnych. Firma Tarkett poradziła sobie z tym wyzwaniem dzięki automatyzacji części procesów.

Czytaj więcej

Zielone Światło dla targów

W światowym Dniu Targów 2 czerwca rząd ogłosił decyzję o odmrożeniu branży targowej, która jak zapowiadają organizatorzy wystaw,  faktycznie ma szansę ruszyć we wrześniu. O znaczeniu targów dla gospodarki rozmawiali szefowie największych ośrodków targowych w Polsce , samorządowcy, biznesmeni i, przedstawiciele świata kultury podczas konferencji online - Zielone Światło dla branży - Back to Business.

Czytaj więcej

Nowy, elastyczny system sterowania i monitorowania

Nowa modułowa stacja operatorska VisuNet FLX HMI firmy Pepperl+Fuchs stanowi część szerokiej gamy systemów sterowania i monitorowania, przeznaczonych do pracy w środowisku bezpiecznym oraz w strefach zagrożonych wybuchem ATEX/IECEx Zone 2/22 i Div. 2 (globalne certyfikacje w toku). Ten pakiet produktów obejmuje rozwiązania pozwalające automatykom zaoferować całkowitą elastyczność przy pracy w terenie.

Czytaj więcej