Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rozwiązania napędowe do automatyzacji procesu magazynowania

Proces magazynowania i transportu profili metalowych w firmie Retech Sp. z o.o. znacząco usprawniony przez Baumalog Sp. z o.o. dzięki zastosowaniu rozwiązań oferowanych przez NORD.

Czytaj więcej

Jak prawidłowo dobrać sprzęgła?

ELESA+GANTER wprowadziła do swojej oferty sprzęgła. W tym artykule wyjaśniamy w jaki sposób dobrać je do danej aplikacji. Dobór sprzęgła należy przeprowadzić w czterech prostych krokach, omówionych poniżej.

Czytaj więcej

Taropak wyznacza trendy w branży opakowań!

Taropak to targi opakowań o najdłużej tradycji w Polsce. W tym roku odbyła się już 33 edycja tego wydarzenia. Targom Taropak towarzyszyły Targi Polagra, których ekspozycja wystawiennicza składała się z trzech salonów: FOOD, FOODTECH oraz HORECA. Jakie nowości czekały na odwiedzających podczas tegorocznych Targów?

Czytaj więcej

W duchu Logistyki 4.0 i nie tylko. Relacja z Targów Logistyki, Magazynowania i Transportu Modernlog 2021

Rosnący popyt na wysokiej jakości usługi logistyczne, a także na powierzchnie magazynowe generują wyzwania dla operatorów, dyrektorów centrów dystrybucyjnych oraz menedżerów łańcuchów dostaw. Wśród głównych impulsów rozwoju rynku jest sektor e-commerce, który wymusza dywersyfikację kanałów sprzedaży, zmiany w technologii magazynowania i przyspieszoną transformację cyfrową. Zjawiska te znalazły swój wyraz w tegorocznej edycji Targów Logistyki, Magazynowania i Transportu Modernlog, które odbyły się na przełomie sierpnia i września w Poznaniu.

Czytaj więcej

Stan techniczny maszyn w strefach zagrożonych wybuchem

Dzisiejsze zakłady przemysłowe to rozbudowane organizacyjnie i technologicznie jednostki dostarczające na rynek zaawansowane produkty. W nowoczesnych procesach produkcji wykorzystuje się wiele surowców i materiałów o różnych własnościach. Stały rozwój technologii powoduje, że sięgamy po coraz nowsze i bardziej zaawansowane materiały i surowce produkcyjne.

Czytaj więcej

Dlaczego BMS ma ogromny wpływ na zużycie energii w budynku?

Building Management System (w skrócie BMS) to rozwiązanie, którego celem jest efektywne sterowanie instalacjami oraz urządzeniami technicznymi w budynku. Podstawowe zadanie BMS to minimalizacja kosztów eksploatacji budynku przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu jego użytkownikom.

Czytaj więcej

Ograniczenie źródeł zapłonu na przykładzie systemu gaszenia iskier

Zgodnie z dyrektywą ATEX, ochrona przeciwwybuchowa powinna w pierwszej kolejności eliminować możliwość utworzenia się atmosfery wybuchowej, a także niwelować potencjalne źródła zapłonu. Jako że nigdy nie zapewnimy 100% ochrony samymi działaniami prewencyjnymi, kolejnym obowiązkowym działaniem jest zabezpieczenie instalacji przed negatywnymi skutkami wybuchu wraz z jednoczesną izolacją poszczególnych urządzeń w razie wystąpienia wybuchu.
W tym artykule skupimy się jednak na wspomnianych w pierwszym zdaniu działaniach prewencyjnych, a konkretnie na jednym ze sposobów eliminacji źródła zapłonu, jakim jest wykrywanie i gaszenie iskier. Pokażemy jednocześnie na konkretnym przykładzie, jak niewielka zmiana w procesie produkcji może wpływać na poziom bezpieczeństwa wybuchowego.

Czytaj więcej

Urządzenia stosowane w strefach zagrożenia wybuchem z perspektywy użytkownika

Stosowanie substancji palnych w procesach produkcyjnych wymaga od pracodawcy podjęcia decyzji czy nie skutkuje to możliwością powstania atmosfery wybuchowej.

Czytaj więcej

Ćwiczenia z konopi

Konopie indyjskie (Cannabis Indica) to wyzwanie dla policji, a konopie siewne (Cannabis Sativa) to wyzwanie dla przemysłu i dla Służb Utrzymania Ruchu wielu gałęzi przemysłu: od spożywczego po budowlany. Nadchodzi – już trwa – boom na konopie i wszelkie produkty z nimi związane, co potwierdza raport Grand View Research mówiący, że globalny rynek konopi przemysłowych do 2025 roku osiągnie wartość 10,6 mld dol. Jak przemysł sobie z nim radzi?

Czytaj więcej

Pozytywny wpływ pandemii na druk 3D

Mimo, że wiele gałęzi przemysłu zanotowało znaczny spadek podczas pandemii, wpływa ona pozytywnie na rozwój przemysłu druku 3D. Jego wykorzystanie w walce z pandemią COVID-19 to przykład na to, jak ważną rolę odgrywa technologia w naszym życiu.

Czytaj więcej

Sprężarki jako źródła ciepła i oszczędności energii

Zakłady produkcyjne są obiektami, które produkując bardzo różne dobra, wykorzystują do tego celu zawsze te same media, natomiast instalacje tych mediów podlegają zawsze takim samym zasadom. Jedną z tych instalacji, obok instalacji elektrycznych, parowych, gazowych, wody gorącej i zimnej oraz instalacji wentylacyjnych i chłodniczych, są instalacje sprężonego powietrza. Artykuł ten skupi się jedynie na aspekcie pracy sprężarek i wykorzystania ich ciepła odpadowego, nie podejmuje natomiast tematyki całej palety innych działań związanych z efektywną energetycznie i poprawną eksploatacją instalacji sprężonego powietrza.

Czytaj więcej